ขายฝาก-จำนอง ทางออกทางการเงินของคนรุ่นใหม่

                          เรื่องเงินด่วน เงินทันใจ อนุมัติง่าย ไม่ต้องเช็คเครดิตบูโร ต้องพูดถึงการขายฝาก และการจำนอง กับแหล่งเงินทุน ที่ไม่ใช่ธนาคาร การขายฝาก และการจำนอง จึงเป็นทางออกของคนที่ต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนมีประวัติทางการเงินไม่ดี(กู้ไม่ผ่าน) มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ และเงินเดินบัญชีไม่ต่อเนื่องแต่มีสินทรัพย์ที่ไม่ติดภาระ ซึ่งถ้าไปดำเนินเรื่องกับธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการนาน และไม่อนุมัติ เสียเวลาเสียค่าธรรมเนียมของธนาคารไปอย่างศูนย์เปล่าเหมือนพนักงานเงินเดือน


การขายฝาก และการจำนองใช้โฉนดในการทำธุรกรรม และทำสัญญาที่กรมที่ดิน โดยดำเนินการคิดดอกเบี้ย 15% ต่อปี หรือตามที่ตกลง โดยตกลงระยะเวลาและการผ่อนส่งดอกตามที่ตกลงกันไว้


การจำนองกับธนาคาร ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่จะผ่อนบ้านและที่อยู่อาศัยด้วยดอกเบี้ยต่ำ แต่มีความยุ่งยาก และมีการยื่นเอกสารหลักฐานทางการเงินหลายอย่าง รวมทั้งใช้เวลาในการดำเนินการอนุมัตินาน


Thaiproperty4cash เป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องสูงและเป็นการรวมของคนรุ่นใหม่ โดยมีเป้าหมายในการลงทุนทางการเงินเท่านั้น ไม่มีเจตนาในการครอบครองทรัพย์สินของผู้กู้ และการเพิ่มสภาพคล่องของให้ผู้กู้โดยการลดต้นลดดอกได้ตลอดอายุสัญญา จำนอง vs ขายฝาก ต่างกันอย่างไร ?

"จำนอง" และ "ขายฝาก" อาจเป็นคำที่ไม่คุ้นหูของใครหลายๆคน แต่ในกลุ่มของคนอสังหาริมทรัพย์ คงเป็นที่รู้จักกันดี บางคนอาจใช้คำว่าบ้านแลกเงิน หรือ บ้านค้ำประกันเงินกู้ หรือโฉนดแลกเงิน  โดยผู้กู้จะต้องมีอสังหาริมทรัพย์มาวางไว้เป็นหลักประกัน เพื่อแลกเป็นเงินสด และผู้ให้กู้ก็จะได้ดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้


ขายฝาก คืออะไร  ?        การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถซื้อทรัพย์สินคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดกันไว้  

ทั้งนี้ การทำสัญญาขายฝาก หากครบสัญญาแต่ลูกหนี้ยังไม่พร้อมไถ่คืน ลูกหนี้สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี โดยการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น


จำนอง คืออะไร ?         จำนอง คือ สัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย แต่จะไม่มีการโอนทรัพย์สิน เป็นแค่การนำทรัพย์สินนั้นไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักประกันเท่านั้น โดยจะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเช่นเดียวกับการขายฝาก

กรณีที่ลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้เพราะทรัพย์สินนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมายเพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น


ข้อดี และข้อเสีย ของการขายฝาก และจำนอง

จำนอง 

  • ข้อดี กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของโฉนด ค่าธรรมเนียมน้อยกว่าและระยะเวลาตามที่ระบุ
  • ข้อเสีย ได้ยอดอนุมัติน้อยกว่า

ขายฝาก

  • ข้อดี ได้ยอดอนุมัติสูงกว่ามาก 
  • ข้อเสีย กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อฝากในวันที่ทำสัญญา


อย่างไรก็ตาม การขายฝากก็มีความเสี่ยงในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องของการประเมินราคาต่างๆ รวมถึงเรื่องสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ต้องระวังเมื่อผู้ซื้อต้องการนำไปขายต่อ ซึ่งตรงนี้ต้องพิจารณาความเสี่ยงเป็นรายกรณีไป

แต่ปัจจุบันขายฝากก็ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากวงเงินที่อนุมัติได้สูงมาก ทำให้ผู้กู้หันมาทำสัญญาประเภทนี้กันมากขึ้น และเป็นการทำสัญญาที่ดีกว่าอีกหลายประเภทเช่น โอนลอย และซื่อมาขายกลับ ซึ่งกรรมสิทธิ์ตกเป้นของผู้ให้กู้ตั้งแต่วันแรกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องการซื้อกลับระบุในสัญญากรมที่ดินLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

© 2018 - www.thaiproperty4cash.com. All rights reserved.