Thaiproperty4cash

ให้บริการเงินกู้โดยการ จำนอง, ขายฝาก สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โฉนด ที่ดิน คอนโด อพาร์ทเม้น ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ทาวเฮ้าส์ โรงแรม รีสอร์ท ทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินอนุมัติสูง อนุมัติง่าย อนุมัติไว รับเงินสดได้ทันที 

สอบถามพูดคุย

ติดต่อเราเพื่อสอบถาม พูดคุยอย่างเป็นกันเองในรายละเอียดและความสนใจ

รวดเร็วด้วย 2 ช่องทาง 

 083-7017895

Line : @oyb8146i


ประเมินทรัพย์สิน

ส่งหน้าโฉนดและเอกสารอื่นให้เรา เพื่อประเมินให้ราคาที่คุณพอใจ อย่างรวดเร็ว

นัดโอนทรัพย์สินที่กรมที่ดิน

เตรียมเอกสาร ที่ใช้ในการโอน และนัดโอนและรับเงินที่กรมที่ดิน


เอกสารประกอบการจำนอง เเละทำสัญญา เบื้องต้น

  1. บัตรประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริง (หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ต้องเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย)
  3. โฉนดตัวจริง (พร้อมสำเนา)
  4. ใบทะเบียนสมรส (หรือกรณีหย่า เตรียมใบหย่า และใบแนบท้ายใบหย่าด้วย)
  5. ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล (หากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล)
  6. แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์อย่างละเอียด

© 2018 - www.thaiproperty4cash.com. All rights reserved.